top of page

KDO JSME ....

Jsme sportovní klub Kagawa-kai věnující se výcviku tradičního bojového umění kendó.

Cvičíme třikrát týdně, pravidelně se účastníme zkoušek na výkonnostní stupně, seminářů a turnajů.

Jsme členy České Federace Kendó České republiky.

HISTORIE KLUBU ....

Doplnit ................................

O KENDÓ ....

Kendó (japonsky: 剣道 , anglicky: Kendō, cesta meče) je japonské umění boje s mečem. Kendó vzniklo syntézou z několika starých škol boje s mečem kendžucu postupně během konce 19. a začátku 20. století.

Kendó není jen sport, ale celoživotní "cesta".

Cílem kendó je:
 

"Formovat mysl a tělo,
zušlechťovat silného ducha
a správným a přesným cvičením
usilovat o zdokonalení se v umění kendó,
ctít lidskou laskavost a čest,
stýkat se s ostatními s upřímností a
vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.
Takto bude člověk schopen
milovat svou zemi a společnost,
přispět k rozvoji kultury a

napomoci míru a štěstí mezi všemi lidmi."

—Koncept a cíle kendó, Celojaponská federace kendó, 1975

UKÁZKA ....

Malý projekt, který vznikl ve spolupráci s Budo Karate:

bottom of page